privacy verklaring

privacy inleiding

Dit is het privacy verklaring van de eenmanszaak ID Produkten te Groningen (hierna te noemen: “ID Produkten”), houder van de websites:

– www.idprodukten.nl
– www.idproducten.nl
– www.promotiemix.nl
– www.snoepreclame.nl

ID Produkten is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. ID Produkten hecht er grote waarde aan dat de persoonlijke informatie die de gebruiker van de website aan haar verschaft vertrouwelijk, behoorlijk en zorgvuldig wordt behandeld, verwerkt, beheerd en beveiligd. ID Produkten houdt zich hierbij aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Door zijn persoonsgegevens achter te laten op de website van ID Produkten, wordt de gebruiker geacht akkoord te gaan met de verwerking daarvan overeenkomstig dit Privacy statement.

Verwerking persoonsgegevens

In het kader van haar dienstverlening, wanneer u als bezoeker van de website informatie (bijvoorbeeld een catalogus) aanvraagt, producten of diensten bestelt, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een vraag stelt, een opmerking of suggestie plaatst of anderszins contact heeft met ID Produkten (zoals telefonisch of schriftelijk), raakt ID Produkten bekend met uw (persoons)gegevens, waaronder: (bedrijf)naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer. We kunnen daarnaast informatie verzamelen die je via sociale media met ons deelt, als je ons liket, meedoet aan een actie of contact met ons zoekt.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan ID Produkten, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over je gebruik van onze website(s) door middel van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door ID Produkten klikt u onderaan deze pagina op de knop “Klik hier voor informatie over Cookies“.

Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat je gebruikt om de website en sociale media van ID Produkten te bezoeken, en ook gegevens over het gebruik onze website, zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. Ook bekijken we hoe goed onze nieuwsbrief gelezen wordt door het bijhouden van ‘opens en clicks’.

ID Produkten verwerkt de door haar verkregen persoonsgegevens met het doel waartoe deze zijn verkregen, te weten om een overeenkomst voor te bereiden en/of uit te voeren, een verzoek om informatie over haar diensten en/of producten te verwerken, een bestelling af te wikkelen, een catalogus of offerte toe te zenden, een account aan te maken voor de “Uw Account” omgeving, of te reageren op een vraag, opmerking of suggestie.

Daarnaast gebruikt ID Produkten de persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van haar activiteiten, (nieuwe) producten en diensten. Hierbij tracht ID Produkten rekening te houden met uw voorkeuren en aankoopgedrag. Overigens, voor de bezoeker die nog niet eerder een overeenkomst met ID Produkten heeft gesloten, heeft te gelden dat onze nieuwsbrief enkel zal worden ontvangen als de bezoeker zich hiervoor inschrijft.

privacy
privacy verklaring
Scroll naar boven
Geverifieerd door MonsterInsights